Den jyske hede kort

Hedeopdyrkning, ca. 1750-1950

Det Danske Hedeselskab blev stiftet i 1866 med det formål at »fremme frugtbargørelsen af de jyske heder« og forvandle de vidtstrakte hedearealer til agerjord og …

Opdyrkningen af den jyske hede – Trap Danmark – lex.dk

Opdyrkningen af den jyske hede | lex.dk – Trap Danmark

Den jyske hede – I urfuglens tid er en fortælling om naturværdierne i et kulturlandskab, som var tæt forbundet med en forholdsvis uberørt natur.

De vidtstrakte, lyngklædte heder dækkede indtil midten af 1800-tallet store dele af Midtjylland. Dannelsen af hedelandskabet begyndte, da stenalderbønder ryddede og afbrændte skov for at skabe arealer til græsning og agerbrug. Denne træfældning fortsatte igennem middelalderen, og i 1500- og 1600-tallet var store dele af Midtjylland dækket af hede.

Den jyske hede – Gads Forlag

Den jyske hede | Gads Forlag

En hede er et stykke menneskeskabt natur. … Heder hører til blandt de lysåbne landskaber, der er stærkt truede på grund af opdyrkning og ammoniumholdig …

Hede – Wikipedia, den frie encyklopædi

I mindedalen er der mindesten for hedebønderne, som opdyrkede heden. Du kan overnatte midt på Kongenshus hede, hvor vi har 3 shelters.

Kongenshus Mindepark – heden – Hedeselskabet

Kongenshus Mindepark er stiftet i 1942. Booking af shelters. klik her

Dels opstod lyngheden ved klimaforandringer i den skovperiode, der kaldes Bøge-lyng perioden. Dels kom heden på grund af at befolkningen siden bondestenalderen …

I mindedalen er der mindesten for hedebønderne, som opdyrkede heden. Du kan overnatte midt på Kongenshus hede, hvor vi har 3 shelters.

Hvordan opstod heden | Trolderuten

Den jyske hede er en fortælling om naturværdier baseret på et kulturlandskab, som var tæt forbundet med en forholdsvis uberørt natur. Gennem et smukt samspil …

Af Jens Gregersen – Den jyske hede – Bog & idé

Den jyske hede af Jens Gregersen | Bog & idé

Overlades heden i dag til sig selv, vokser den i løbet af kort tid til i krat og sidenhen skov. Derfor plejer man heden ved fåregræsning, afbrænding og rydning …

Den jyske hede (bog) af forfatteren Jens Gregersen | Naturen div. | Urfuglen er væk. Det er ikke længe siden, men uddød er den. Urfuglens fremgang og succes var båret af hedebondens ydmyge kår, men med det moderne, teknologiske

Den jyske hede Sindbjerg og Stoubjerg Planterne på heden

Heder er oftest domineret af dværgbuske som hedelyng og revling. … I dag finder man hederne især i det vestjyske, både som små og store arealer.

Heder – Miljøstyrelsen

Heder

Heder forekommer på tør, næringsfattig, ofte sandet jord. Heder er oftest domineret af dværgbuske som hedelyng og revling. En særlig type hede er klitheden, som findes langs Vestkysten. Klitheden anses for at være en naturlig hede, selvom der stedvis kan forekomme opvækst af bjerg-fyr. De fleste steder i Danmark er heden blevet udbredt efter rydning af skov og græsning på næringsfattige jorder.

Keywords: den jyske hede kort